Lâm Đồng: 98,33% thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn

NGUYỄN NGHĨA 00:19, 01/04/2024

Thống kê của cơ quan chức năng, trong quý I/2024, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 159.845 hồ sơ, đã giải quyết 151.295 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn 148.761 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn toàn tỉnh 98,33%. Ngoài ra, hồ sơ quá hạn đã giải quyết là 2.534 hồ sơ chiếm tỷ lệ 1,67% và đang giải quyết 8.550 hồ sơ (trong hạn giải quyết 7.815 hồ sơ và 735 hồ sơ quá hạn). 

Thông tin từ UBND tỉnh, việc đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương hiện đều được thực hiện hàng tháng tại hội nghị kinh tế - xã hội của tỉnh, định kỳ theo quý và năm, đồng thời được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Được biết, tất cả các hồ sơ quá hạn đều đã thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức theo quy định.