Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

THỤY TRANG 00:17, 01/04/2024

Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã và đang thực hiện tốt các khâu đột phá, nhất là công tác chuyển đổi số. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là khâu đột phá của ngành KSND tỉnh
Ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là khâu đột phá của ngành KSND tỉnh

Theo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được Viện KSND hai cấp của tỉnh chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể, Viện KSND tỉnh, đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Viện KSND các huyện, thành phố trong công tác xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh, số hóa hồ sơ vụ án, tổ chức tuyên truyền trực tuyến. Kết quả đến nay, Viện KSND cấp huyện đã làm tốt công tác này. 

Cùng với đó, xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là khâu đột phá của ngành, năm 2023, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo công tác công nghệ thông tin. Kết quả, đến nay, tại Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng 15 phần mềm ứng dụng dùng chung toàn ngành. Nổi bật là ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành với hệ thống truyền hình hội nghị, đã thực hiện, kết nối thành công 18 hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu Viện KSND tối cao đến Viện KSND tỉnh, huyện; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã tiếp nhận, xử lý 8.212 văn bản. Đã tổ chức 3 hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin, phòng họp không giấy. 

Về ứng dụng trong hoạt động nghiệp vụ, đã sử dụng phần mềm Ứng dụng số hóa bước đầu tài liệu, hồ sơ vụ án hình sự, dân sự 883 vụ; xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh 44 vụ; trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa 10 vụ. Ứng dụng vẽ sơ đồ hình sự 40 vụ; tổ chức phiên tòa trực tuyến 25 vụ; 13 đơn vị áp dụng chữ ký số. Truyền số liệu qua mạng 1.171 lượt; không in báo cáo thống kê giấy (mỗi năm không phải in khoảng 1.762 báo cáo thống kê). Đến nay, 12 đơn vị đã thực hiện chữ ký số trong công tác kế toán, tài chính. Thực hiện sổ thụ lý điện tử hình sự tại Viện KSND hai cấp tỉnh Lâm Đồng, đã nhập và liên thông dữ liệu 1.258 vụ án hình sự, hướng tới bỏ sổ giấy và tự động kết xuất báo cáo thống kê; Hệ thống đơn và án tại Viện KSND hai cấp quản lý thống nhất, góp phần vào việc giải quyết đơn và giải quyết án giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm tại địa phương.

Có thể nói, công tác thống kê và công nghệ thông tin đã từng bước được nâng cao, tổ chức thanh tra 2 đơn vị thực hiện phần mềm mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản và điều hành và phần mềm Sổ Thụ lý điện tử hình sự. Ngoài ra, công tác công nghệ thông tin đều đảm bảo quy định về bảo mật; khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến; chú trọng nâng cao trình độ của công chức về công nghệ thông tin, để ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình công tác đạt hiệu quả.

Cũng trong năm 2023, với nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tích cực, chủ động hoàn thành tốt các loại báo cáo thống kê tháng, báo cáo thống kê liên ngành, báo cáo thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, báo cáo thống kê các chỉ tiêu phục vụ báo cáo Quốc hội, báo cáo HĐND và nhập phiếu xét xử án hình sự sơ thẩm. Chưa kể báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định. Ngoài ra, đã cung cấp số liệu thống kê cho các phòng nghiệp vụ để xây dựng báo cáo theo chuyên đề theo yêu cầu của Viện KSND tối cao.

Theo lãnh đạo Viện KSND tỉnh, xác định là một trong những khâu đột phá của năm 2024 và những năm tiếp theo, Viện KSND hai cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Viện KSND. Đồng thời, giao cho người đứng đầu Viện KSND hai cấp chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành, công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Trọng tâm là việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung trong ngành, xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh, phiên tòa trực tuyến, quản lý hồ sơ vụ án, vụ việc trên môi trường số. Xây dựng sơ đồ hóa chứng cứ trong giải quyết các vụ án, vụ việc; công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ, phòng họp không giấy...

Đi cùng với đó, phải chú ý đến công tác bảo mật thông tin tài liệu, dữ liệu công tác trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Viện KSND. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 526/KH-VKS ngày 13/10/2021 của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số ở Viện KSND hai cấp, kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của Viện KSND tỉnh.