Ðức Trọng: Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT

NHẬT MINH 01:58, 03/04/2024

Nhằm phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm xã hội (BHXH), trong năm 2024, huyện Đức Trọng đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện đồng bộ.

Đồng chí Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện, trao Giấy khen cho các cá nhân đạt 
thành tích cao trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT, BHXH năm 2023
Đồng chí Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện, trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT, BHXH năm 2023

Theo UBND huyện Đức Trọng, trong năm 2023, các chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về BHXH, số người tham gia là 12.884 người, đạt 115% kế hoạch, tăng 380 người so với năm 2022. Trong đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 1.567 người, tăng 324 người so với năm 2022; tỷ lệ bao phủ là 11,14% lực lượng lao động. So với chỉ tiêu UBND tỉnh giao vượt 0,48%.

Còn BHYT, năm 2023, số người tham gia là 179.288 người, tỷ lệ bao phủ là 92,39% dân số, so với năm 2022 số đối tượng tham gia BHYT tăng 2.930 người; so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2023 (91,5%) vượt 1.727 người. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác vận động BHXH, BHYT, có tỷ lệ người dân tham gia cao, tiêu biểu như: thị trấn Liên Nghĩa (90,05%), Ninh Gia (95,07%), Hiệp An (95,00%), Ninh Loan (95,18%)...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình còn thấp so với tổng đối tượng phải tham gia; các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn chưa được đầu tư tương xứng cả về nguồn lực và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Mặt khác, một số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động hoặc tham gia chưa đầy đủ cho người lao động; công tác phối hợp tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện chưa thật sự có chiều sâu, chưa có sức lan tỏa, nhận thức của một bộ phận Nhân dân trong việc tham gia bảo hiểm còn hạn chế...

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH trong năm 2024, tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024 vừa được tổ chức, nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH trên địa bàn huyện đã được đề ra.

Qua đó, đồng chí Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã chỉ đạo cơ quan BHXH tăng cường công tác phối hợp với các phòng, gồm: Phòng Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho các xã, thị trấn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai có hiệu quả các kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện năm 2024. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện những giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình triển khai thực hiện. 

Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện phát động các lễ ra quân phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn toàn huyện, trong đó giao chỉ tiêu về BHXH; BHYT cho 15 xã, thị trấn. 

Giao Phòng Y tế phối hợp với cơ quan BHXH huyện phát động ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT; BHXH tự nguyện, giao chỉ tiêu về đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho UBND các xã, thị trấn, trong đó tập trung thực hiện trong quý II/2024; quý III/2024 nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT trước ngày 30/9/2024. Hàng quý, chủ động tham mưu UBND huyện tổ chức họp đánh giá chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT, BHXH theo quy định. 

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện giải pháp tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, tạo điều kiện để phát triển kỹ thuật ở tuyến dưới nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã, thị trấn; tư vấn cho người dân đến khám, chữa bệnh tham gia BHYT để người dân thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh, chất lượng phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh; tạo điều kiện nhanh nhất về thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng giao UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa căn cứ chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH được UBND huyện giao, xây dựng chương trình, kế hoạch đưa vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Phối hợp với BHXH, Bưu điện huyện và các đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến thực hiện chính sách BHYT, BHXH trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sử dụng lao động của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn; rà soát doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn chưa đăng ký đóng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động để phát hiện, phòng ngừa và xử lý theo quy định của pháp luật...