Đạ Tẻh nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính

09:04, 18/04/2016

Là một trong những huyện trong tỉnh sớm được đầu tư mô hình một cửa điện tử hiện đại tại bộ phận một cửa của UBND huyện, Đạ Tẻh đang nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính của huyện.

Là một trong những huyện trong tỉnh sớm được đầu tư mô hình một cửa điện tử hiện đại tại bộ phận một cửa của UBND huyện, Đạ Tẻh đang nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính của huyện.
 
Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND huyện Đạ Tẻh
Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND huyện Đạ Tẻh
Hiện đại hóa hành chính 
 
Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Đạ Tẻh những năm gần đây đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý bộ máy nhà nước và là huyện có nhiều nỗ lực trong việc hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương.
 
Điểm thuận lợi cho Đạ Tẻh chính là văn phòng một cửa điện tử hiện đại được tỉnh đầu tư rất sớm trong tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) của UBND huyện và đây là cơ sở để huyện tiếp tục đẩy mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương mình. 
 
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại đây, UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận một cửa huyện công khai hóa các TTHC của huyện cho người dân biết thông qua việc niêm yết các văn bản tại phòng chờ để người dân khi đến làm thủ tục dễ thấy, dễ đọc. Huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong huyện cùng 11 xã, thị trấn đồng thời với việc niêm yết công khai bộ TTHC của đơn vị mình tại bộ phận một cửa cùng đưa bộ TTHC lên trang thông tin điện tử của huyện, để người dân cùng các tổ chức dễ tiếp cận thông tin với địa chỉ cụ thể và người dân khi cần nhanh chóng liên hệ được với các cơ quan chức năng. 
 
Hằng năm, huyện thành lập đoàn để tiến hành kiểm tra CCHC tại các phòng ban, các xã, thị trấn, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, đề nghị các biện pháp để cơ sở giải quyết những tình huống cụ thể, khắc phục việc chậm trễ hồ sơ TTHC. Đồng thời, đoàn cũng tổ chức kiểm tra công tác thực thi công vụ, việc chấp hành kỷ cương, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.
 
Đạ Tẻh đến nay là một trong những địa phương làm tốt việc giải quyết TTHC. Trong năm 2015, huyện đã giải quyết 26.538/26.585 hồ sơ tiếp nhận, số còn lại đưa sang năm 2016 để giải quyết, trong đó cấp huyện giải quyết 1.668/1.674 hồ sơ tiếp nhận, phần lớn số hồ sơ còn lại trong hạn định được huyện tiếp tục giải quyết sau đó; ở cấp xã giải quyết 24.870/24.911 hồ sơ tiếp nhận, số hồ sơ còn lại trong hạn được tiếp tục giải quyết, chỉ có 6 hồ sơ bị trả lại do không đủ điều kiện giải quyết theo quy định. Hầu hết hồ sơ TTHC khi tiếp nhận đã được lập sổ, lập phiếu theo dõi để kiểm tra thời gian tiếp nhận, thời gian luân chuyển hồ sơ, tiến trình giải quyết hồ sơ, đảm bảo thời hạn trả kết quả đúng theo quy định. 
 
Để việc liên thông tiện lợi, nhanh chóng hơn, UBND huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn xây dựng qui chế phối hợp để tiến trình giải quyết TTHC giữa các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã thị trấn đảm bảo theo đúng qui định; đồng thời, đẩy nhanh việc áp dụng toàn bộ TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa. Trong năm 2015 vừa qua, Đạ Tẻh đã tiếp nhận và giải quyết 1.135 TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỷ lệ giải quyết đạt 100%, hầu hết hồ sơ cơ bản đã được giải quyết kịp thời, đúng qui định.
 
Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin 
 
Theo đánh giá của UBND Đạ Tẻh, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001-2008 vào công tác CCHC nên hiệu quả giải quyết hồ sơ một cửa của huyện đã được nâng lên một bước, tiết kiệm được thời gian lẫn kinh phí; công tác chỉ đạo và phân công cũng nhanh chóng và kịp thời hơn, góp phần nâng cao nhận thức và tạo thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức trong phục vụ công tác chuyên môn, quản lý điều hành công việc. Hầu hết cán bộ công chức tại Đạ Tẻh đến nay đã thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc; các văn bản như lịch làm việc, báo cáo, văn bản dự thảo... đã được chuyển qua hệ thống thư điện tử; một số giấy tờ khác như công văn, giấy mời, tài liệu phục vụ hội họp cũng được huyện khuyến khích gửi bằng thư điện tử. 
 
Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn nhất định trong CCHC tại huyện, nhất là ở cấp xã. Hầu hết các xã thị trấn tại Đạ Tẻh hiện nay trang thiết bị còn thiếu, nhiều xã phòng một cửa chật hẹp như xã Hà Đông, xã Đạ Kho chỉ 20m2, rất khó bố trí hợp lý. Việc niêm yết các văn bản CCHC nhiều xã thực hiện chưa đạt; đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa ở một số đơn vị, nhất là cấp xã, còn hạn chế về nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết TTHC cũng như mức độ hài lòng của người dân.
 
Trong năm nay, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của  cán bộ, Đạ Tẻh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn phục vụ cho CCHC, nâng cấp hệ thống kết nối tại UBND huyện và mạng nội bộ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện; ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính như phần mềm quản lý hồ sơ, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý hồ sơ địa chính... Đồng thời, huyện yêu cầu tất cả các cơ quan chuyên môn cấp huyện và 11 xã, thị trấn trong huyện kết nối tốt với mạng điện tử để truy cập thông tin trong công tác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết TTHC.
 
GIA KHÁNH