Lạc Dương cấp 90 triệu đồng hỗ trợ chống hạn ở thôn Păng Tiêng

06:04, 18/04/2016

Huyện Lạc Dương đã trích trên 90 triệu đồng để đào 4 ao chứa nước với diện tích gần 800m2 và huyện hỗ trợ hơn 300kg hạt giống bắp, 150kg hạt giống đậu đỏ (là những loại hạt giống có khả năng chịu hạn tốt) để phân bổ cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số gieo trồng trên 18ha đất đang ngừng sản xuất lúa nói trên...

Huyện Lạc Dương đã trích trên 90 triệu đồng để đào 4 ao chứa nước với diện tích gần 800m2 và huyện hỗ trợ hơn 300kg hạt giống bắp, 150kg hạt giống đậu đỏ (là những loại hạt giống có khả năng chịu hạn tốt) để phân bổ cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số gieo trồng trên 18ha đất đang ngừng sản xuất lúa nói trên. Với sự hỗ trợ kịp thời này, hy vọng sẽ góp phần giúp nhân dân ổn định sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trong mùa khô hạn.
 
Theo kết quả khảo sát của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Lạc Dương, thôn Păng Tiêng, xã Lát hiện đang là địa bàn có diện tích đất sản xuất  ảnh hưởng khô hạn lớn nhất của huyện Lạc Dương. Cụ thể, tại đây có gần 18 ha đất trồng lúa phải ngừng sản xuất hoàn toàn do thiếu nước. Bên cạnh đó, thôn còn có trên 30ha lúa nước sản xuất trong vụ đông xuân này nhưng vẫn thiếu nước tưới.  
 
   Mai Linh