Đạ Tẻh: Hầu hết phòng một cửa các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn

06:04, 18/04/2016

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết cơ sở vật chất của bộ phận một cửa hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn thiếu, chưa đạt chuẩn. 

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết cơ sở vật chất của bộ phận một cửa hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn thiếu, chưa đạt chuẩn. 
 
Cụ thể, trong 11 xã, thị trấn trên địa bàn, chỉ duy nhất bộ phận một cửa của thị trấn Đạ Tẻh rộng 60m 2, với 10 xã còn lại chỉ có UBND xã Triệu Hải có phòng một cửa rộng 40m 2, còn lại chỉ rộng từ 20-30m 2
 
Cùng đó, hầu hết trang thiết bị cần thiết cho bộ phận một cửa của 11 xã, thị trấn đều chưa đạt chuẩn.                          
Viết Trọng