Hơn 39.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 - 2017

09:04, 18/04/2016

Hơn 39.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

Hơn 39.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
 
Cụ thể, tuyển sinh vào các trường công lập đối với lớp 6 là 21.938 học sinh (trong đó, các trường THCS DTNT các huyện và Trường PT DTNT liên huyện phía Nam là 550 học sinh, các trường có cấp THCS trực thuộc Sở GD&ĐT 1.420 học sinh); tuyển sinh vào lớp 10 là 16.667 học sinh (trong đó, Trường THPT Chuyên Thăng Long 315 học sinh, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 225 học sinh, Trường PT DTNT tỉnh 155 học sinh, Trường PT DTNT liên huyện phía Nam 90 học sinh, các trường THPT trên địa bàn tỉnh 15.882 học sinh); tuyển sinh vào các trường ngoài công lập 1.125 học sinh. 
 
TUẤN HƯƠNG