Quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công

04:11, 23/11/2016

Sáng 23/11, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công: Thực trạng và giải pháp" được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Trung tâm Công vụ Địa phương Quốc gia của Cộng hòa Pháp, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Sáng 23/11, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công: Thực trạng và giải pháp” được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Trung tâm Công vụ Địa phương Quốc gia của Cộng hòa Pháp, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.
 
Hội thảo có sự tham gia của đại diện Sở Nội vụ đến từ 22 tỉnh, thành khu vực phía Nam; các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước về những vấn đề lý luận quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công của Việt Nam và Pháp.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Nguồn nhân lực trong khu vực công có tầm quan trọng đặc biệt, bởi đó là những con người được sử dụng quyền lực nhà nước để hoạch định xây dựng và thực hiện chính sách, đưa chính sách pháp luật vào đời sống xã hội. Hạn chế về nguồn nhân lực công sẽ khó có thể thực hiện được mục tiêu mà nhà nước đặt ra, không thể phục vụ và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và xã hội. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đòi hỏi khu vực công phải đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực thi hoạt động công vụ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự thành công hay thất bại của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước đều được quyết định bởi chính nguồn nhân lực trong khu vực công. Vì vậy, quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực trong khu vực công luôn là mối quan tâm, là mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia trên thế giới.
 
Riêng ở Việt Nam hiện nay, quản lý nguồn nhân lực khu vực công còn gặp khó khăn về nguồn tuyển dụng nhân lực chất lượng cao và nguồn lực phát triển, cơ chế chính sách quản lý ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô.
 
Hội thảo lần này có mục tiêu làm rõ, định hướng những chính sách phát triển nguồn nhân lực công trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế. Phân tích, dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công để phù hợp với công cuộc xây dựng chính phủ liêm chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
 
N.NGÀ