Di Linh ký kết thỏa thuận về ứng dụng công nghệ thông tin với Viettel Lâm Đồng

08:03, 06/03/2017

Chủ tịch UBND huyện Di Linh và Giám đốc Viettel Lâm Đồng vừa ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác khung về ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2017 - 2020.

Chủ tịch UBND huyện Di Linh và Giám đốc Viettel Lâm Đồng vừa ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác khung về ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2017 - 2020.
 
Nội dung ký kết, UBND huyện Di Linh và Viettel Lâm Đồng đã thông qua các thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: Hành chính công, giáo dục, y tế, giao thông, an ninh trật tự… Qua đó, Viettel Lâm Đồng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hiện trạng trên các lĩnh vực được chọn và đề xuất UBND huyện các giải pháp triển khai. Trước mắt, dự kiến vào cuối quí 2/2017, Viettel Lâm Đồng sẽ triển khai ứng dựng công nghệ thông tin trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, bằng phần mềm hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông.   
 
Theo Giám đốc Viettel Lâm Đồng Thượng tá Đoàn Văn Việt, đơn vị sẽ hợp tác, hỗ trợ huyện Di Linh đầu tư tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông theo nội dung đã ký kết.    
  
B.TRƯỞNG