Lâm Đồng là 1/21 tỉnh, thành sẽ được thanh tra về bảo vệ môi trường

04:03, 06/03/2017

Thông tin từ cơ quan Bộ TN&MT cho biết, năm 2017, Bộ này dự kiến tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố, với tổng số đối tượng thanh tra là 520 đơn vị; trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin từ cơ quan Bộ TN&MT cho biết, năm 2017, Bộ này dự kiến tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố, với tổng số đối tượng thanh tra là 520 đơn vị; trong đó có tỉnh Lâm Đồng.
 
Cùng đó, Bộ TN&MT cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương để định hướng nội dung thanh tra, kiểm tra trong năm 2017 bảo đảm không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên. Bộ cũng tiếp tục hoàn thiện dự thảo các kết luận thanh tra và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 825 cơ sở trên địa bàn 32 tỉnh/thành phố đã thanh tra, kiểm tra trong năm 2016. 
 
Ở Lâm Đồng, cuối tháng 9/2016, Đoàn thanh tra của Bộ TN&MT đã đến làm việc tại Nhà máy sản xuất bô-xít Tân Rai, huyện Bảo Lâm; hai khu công nghiệp Lộc Sơn ở thành phố Bảo Lộc và Phú Hội ở huyện Đức Trọng. Tại các đơn vị này, đoàn thanh tra đã phối hợp với Sở TN&MT tỉnh chỉ ra những hạn chế, tồn tại về công tác bảo vệ môi trường để đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm kịp thời khắc phục theo quy định của pháp luật.
 
 MINH ĐẠO