Lạc Dương giảm 151 hộ nghèo đến cuối năm 2017

04:03, 06/03/2017

Huyện Lạc Dương vừa thông qua mục tiêu giảm 151 hộ nghèo từ nay đến cuối năm 2017. Trong đó, 3 xã giảm từ 30 - 37 hộ nghèo là Đưng K'Nớ, Đạ Sar và Đạ Chais. Còn lại 2 xã Đạ Nhim, xã Lát và thị trấn Lạc Dương giảm từ 10 - 23 hộ nghèo. 

Huyện Lạc Dương vừa thông qua mục tiêu giảm 151 hộ nghèo từ nay đến cuối năm 2017. Trong đó, 3 xã giảm từ 30 - 37 hộ nghèo là Đưng K’Nớ, Đạ Sar và Đạ Chais. Còn lại 2 xã Đạ Nhim, xã Lát và thị trấn Lạc Dương giảm từ 10 - 23 hộ nghèo. 
 
2 nhóm giải pháp giảm nghèo triển khai ở huyện Lạc Dương gồm: hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo.
 
Theo đó, huyện Lạc Dương tiếp tục xây dựng các mô hình chăn nuôi gà, heo địa phương, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác cùng giúp nhau vượt nghèo. Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo được nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng; được tiếp cận nguồn vốn khuyến công, khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo quy định.
 
Đồng thời, lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới… xây dựng mỗi xã, thị trấn từ 3 - 4 mô hình giảm nghèo để nhân rộng trên địa bàn.              
 
VĂN VIỆT