86% học sinh sinh viên có thẻ BHYT

09:08, 07/08/2017

(LĐ online) - Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương tổ chức hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT (ngoài 30% được Nhà nước hỗ trợ) cho 123.962 em học sinh sinh viên (HSSV) chưa có thẻ BHYT năm 2017. 

(LĐ online) - Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương tổ chức hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT (ngoài 30% được Nhà nước hỗ trợ) cho 123.962 em học sinh sinh viên (HSSV) chưa có thẻ BHYT năm 2017. 
 
Tính đến hết tháng 6/2017, trên địa bàn tỉnh có 258.484 HSSV đang theo học (bao gồm học sinh các trường học từ cấp 1 đến cấp 3; sinh viên các trường cao đẳng và đại học); số HSSV có thẻ BHYT là 221.747 em, đạt tỷ lệ 86%. Trong đó: 164.115 HSSV có thẻ BHYT HSSV, đạt tỷ lệ 81,7% trên tổng số HSSV thuộc diện phải tham gia BHYT HSSV; số HSSV có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác là 57.632 em; còn 36.737 HSSV chưa tham gia BHYT, bằng 14% tổng số HSSV thuộc diện phải tham gia. So với cùng kỳ năm 2016, số HSSV tham gia BHYT tăng 15.075 em, bằng 9,65%. 
 
Một số địa phương có số HSSV tham gia BHYT HSSV đạt tỷ lệ cao như: huyện Lâm Hà (98%), huyện Đơn Dương (98%), huyện Đạ Huoai (96%); một số địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT HSSV thấp như: huyện Cát Tiên (61%), huyện Bảo Lâm (68%)...
 
Toàn tỉnh có 132 trường đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT, trong đó: các trường thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở có 119 trường, khối THPT có 13 trường. Một số địa phương có số trường đạt 100% HSSV tham gia BHYT cao như: huyện Lâm Hà có 37 trường, đạt 59,67% tổng số trường; huyện Đơn Dương có 21 trường, đạt 53,8% tổng số trường…
 
Trong tháng 7/2017, Bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp với các trường tổ chức lập danh sách, in và phát thẻ BHYT kịp thời cho HSSV là người DTTS chưa có thẻ BHYT theo Quyết định 1505/QĐ-UBND ngày 7/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch sử dụng 20% số kinh phí dành cho khám chữa bệnh năm 2015 chưa sử dụng hết để thực hiện một số chính sách y tế năm 2017.
 
AN NHIÊN