5 năm, toàn tỉnh huy động được 30 ngàn 309 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

09:10, 25/10/2019

(LĐ online) - Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, giai đoạn 5 năm xây dựng nông thôn mới (2014 – 2019), tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh được khoảng 30 ngàn 309 tỷ đồng...

(LĐ online) - Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, giai đoạn 5 năm xây dựng nông thôn mới (2014 – 2019), tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh được khoảng 30 ngàn 309 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp từ Chương trình Xây dựng nông thôn mới và lồng ghép với các chương trình, dự án khác là khoảng 5 ngàn 972 tỷ đồng (chiếm 19,7%), còn lại là vốn huy động từ cộng đồng dân cư, tổ chức doanh nghiệp và vốn vay tín dụng.
 
Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa được đầu tư, xây dựng khang trang
Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa được đầu tư, xây dựng khang trang
 
Cũng trong 5 năm này, tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 1.020 km đường giao thông nông thôn, 243 công trình thuỷ lợi và nước sạch, 234 trường học các cấp, 511 nhà văn hoá xã, 262 nhà văn hoá và khu thể thao thôn cùng nhiều công trình phúc lợi khác. 
 
NGUYỄN NGHĨA