Di Linh: Nâng cao năng lực cán bộ, nhân thân người tâm thần trong trợ giúp người tâm thần

06:10, 23/10/2019

Ngày 22/10, tại Trường THCS Lê Lợi (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức phụ trách lao động - thương binh - xã hội các xã, thị trấn và thân nhân người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí năm 2019 cho khoảng 100 người đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh.

Ngày 22/10, tại Trường THCS Lê Lợi (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức phụ trách lao động - thương binh - xã hội các xã, thị trấn và thân nhân người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí năm 2019 cho khoảng 100 người đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh.
 
Tại đây, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh chia sẻ rằng, ngày nay, do áp lực cuộc sống, áp lực kinh tế và nhiều nguyên nhân khác nên số người tâm thần có xu hướng gia tăng, nhất là tại các thành phố, đô thị lớn. Song, việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí vẫn chủ yếu dựa vào gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức, nhân thân người tâm thần để trợ giúp sức khỏe người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng là việc làm cần thiết và hữu hiệu.
 
Qua hội nghị, cán bộ, công chức nắm rõ hơn các hoạt động của công tác xã hội đối với người bị bệnh tâm thần, cách hỗ trợ và tránh kỳ thị, kết nối các nguồn lực trợ giúp và hỗ trợ; thân nhân người bị bệnh tâm thần biết cách chăm sóc và hỗ trợ người bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí.
 
TRỊNH CHU