Toàn tỉnh đã xây dựng được 85 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự

05:02, 11/02/2020

Thời gian qua, công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải được ngành Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. 

Thời gian qua, công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải được ngành Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Theo thống kê của ngành, toàn tỉnh hiện đã xây dựng được 85 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự, trong đó phần lớn tập trung ở địa bàn nông thôn. Trong số những loại mô hình này, có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm ở địa bàn thôn xóm như mô hình “Giáo xứ bình yên”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự”, “Liền canh, liền cư”… Ngành cũng tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 4.025 tổ an ninh nhân dân, 363 tổ bảo vệ dân phố, 444 đội dân phòng, 1.575 tổ hòa giải, 924 tổ tuần tra “Dân cử, dân nuôi”. Theo đánh giá, thời gian qua, các tổ chức này đã phát huy tác dụng tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
 
Vì những hiệu quả thiết thực do hoạt động của mô hình này mang lại, ngành công an cho biết sẽ tiếp tục tham mưu UBND các cấp chủ động vận động kinh phí xây dựng mới và nhân rộng những mô hình này.
 
NGUYỄN NGHĨA