42 trường hợp giảm biên chế trong đợt 1

06:03, 18/03/2020

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 cho 42 trường hợp trong tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 cho 42 trường hợp trong tỉnh.
 
Trong 42 trường hợp này, khối cơ quan hành chính có 6 trường hợp; 36 trường hợp còn lại trong khối đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Cũng theo UBND tỉnh, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử theo quy định.
 
Căn cứ Quyết định của Bộ Nội vụ và Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng trong đầu năm nay đã có quyết định giao 2.540 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước và giao 27.271 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và trong các hội có tính chất đặc thù trong tỉnh năm 2020.
 
VIẾT TRỌNG