Cát Tiên biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 - 2020

09:06, 30/06/2020

(LĐ online) - Chiều 30/6, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 – 2020.

(LĐ online) - Chiều 30/6, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 – 2020.
 
Lãnh đạo huyện Cát Tiên khen thưởng các tâp thể có thành tích xuất sắc trong đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020
Lãnh đạo huyện Cát Tiên khen thưởng các tâp thể có thành tích xuất sắc trong đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020
 
Huyện Cát Tiên hiện có 4 tổ chức tôn giáo chính là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài với tổng số khoảng 8.200 tín đồ; trong đó, Công giáo có số lượng tín đồ nhiều nhất với trên 5.000 tín đồ và có 2 giáo xứ là Giáo xứ Cát Tiên và Giáo xứ Đồng Nai Thượng. 
 
Giai đoạn 2015 - 2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đồng bào Công giáo huyện Cát Tiên nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực, đang có sức lan tỏa và có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội. 
 
Cụ thể, đồng bào Công giáo huyện Cát Tiên tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và có nhu cầu thị trường ổn định như trồng cây ăn trái, trồng dâu nuôi tằm, nuôi cá lồng bè trên hồ Đắk Lô… Song song với đó, bà con giáo dân trên địa bàn huyện Cát Tiên tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh như làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; tuyên truyền, vận động nhau tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư; tránh xa các tệ nạn xã hội... 
 
Lãnh đạo huyện Cát Tiên khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020
Lãnh đạo huyện Cát Tiên khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020
 
Giai đoạn 2015 – 2020, đồng bào Công giáo huyện Cát Tiên đã chăm lo, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế với số tiền là 800 triệu đồng không tính lãi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trị giá cả tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần trong đồng bào Công giáo huyện Cát Tiên ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ có đời sống khá và giàu tăng. Bình quân hàng năm có trên 90% gia đình đồng bào công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 
 
Tại Hội nghị, UBND huyện Cát Tiên đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020.
 
MAI LAN