Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2021

08:04, 15/04/2021

(LĐ online) - Chiều 15/4, tại huyện Đức Trọng, Cụm thi đua số 1, bao gồm các địa phương: Đức Trọng, Di Linh, Đà Lạt và Bảo Lộc đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021.

(LĐ online) - Chiều 15/4, tại huyện Đức Trọng, Cụm thi đua số 1, bao gồm các địa phương: Đức Trọng, Di Linh, Đà Lạt và Bảo Lộc đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021.
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2021
Ký kết giao ước thi đua năm 2021
 
Với khẩu hiệu “Đẩy mạnh sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”, buổi lễ ký kết giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các địa phương trong Cụm thi đua, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội năm 2021. 
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo các địa phương trong Cụm thi đua số 1 đã thảo luận và đi đến thống nhất nội dung kế hoạch phát động các phong trào thi đua năm 2021, với một số nội dung cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; cũng như thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cũng tại buổi lễ, các địa phương trong Cụm đã đăng ký các danh hiệu thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.
 
NHẬT MINH