Năm 2021, ngành Giáo dục chi gần 3,9 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

05:12, 20/12/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa cho biết, trong năm 2021, toàn ngành có 14.786 người được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực...

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa cho biết, trong năm 2021, toàn ngành có 14.786 người được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực như: chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; vị trí việc làm; chức danh nghề nghiệp; kỹ năng lãnh đạo quản lý; quốc phòng an ninh;… Riêng tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 973 cán bộ quản lý và 12.100 giáo viên. Tổng kinh phí đào tạo bồi dưỡng chi từ kinh phí sự nghiệp ngành năm 2021 là hơn 3.894 triệu đồng; ngoài ra, còn có nguồn kinh phí của đơn vị và cá nhân.
 
Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã cơ bản hoàn thành và có hiệu quả, sau đào tạo, đội ngũ đáp ứng tốt hơn đối với yêu cầu công việc được giao.
 
M.ĐẠO