159 học sinh được hỗ trợ gạo học kỳ I theo chính sách

06:01, 13/01/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa cho biết, học kỳ I năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh có 159 học sinh được hỗ trợ gạo thực hiện theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tổng số lượng gạo thực tế được cấp là 9.569 kg; trong đó, được cấp học kỳ I là 11.925 kg và lượng gạo thừa học kỳ II năm học 2020-2021 chuyển sang là 2.365 kg. 
 
Theo kế hoạch học kỳ II năm học 2021-2022, tỉnh Lâm Đồng có 1.127 học sinh được hỗ trợ gạo với tổng số lượng gạo thực tế được cấp là 144.555 kg. Mức hỗ trợ gạo là 15 kg/tháng/học sinh. Trong đó, 489 học sinh tiểu học và 638 học sinh trung học, thuộc 20 trường học tại các địa bàn: Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông và Bảo Lâm. 
 
M.ĐẠO