164 trường hợp tinh giản biên chế trong năm 2021

05:01, 19/01/2022
Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, trong năm 2021, toàn tỉnh có 164 trường hợp tinh giản biên chế.
 
Trong 164 trường hợp này có 150 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 14 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay.
 
Cùng đó, trong năm, ngành chức năng tỉnh cũng thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với 17 cán bộ không đủ tuổi tái cử theo quy định.
 
Căn cứ quyết định của Bộ Nội vụ và Nghị quyết của HĐND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021 có 2.502 biên chế đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, 26.397 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tại các hội có tính chất đặc thù. Số lượng biên chế và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn được tỉnh thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.
 
V.TRỌNG