Lâm Đồng còn 9.731 hộ nghèo

11:01, 19/01/2022
(LĐ online) - Ngày 19/1, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Cụ thể, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau: 
 
Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh 9.731 hộ, chiếm 2,87% số hộ toàn tỉnh. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 67.39 hộ, chiếm 8,55% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. 
 
Hộ cận nghèo toàn tỉnh có tổng số 13.821 hộ, chiếm 4,07% số hộ toàn tỉnh. Trong đó, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 8.211 hộ, chiếm 10,41% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Riêng huyện Đam Rông có 2.130 hộ nghèo, chiếm 14,76% số hộ toàn huyện. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 1.992 hộ, chiếm tỷ lệ 23,99% hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hộ cận nghèo huyện Đam Rông 2.842 hộ, chiếm 19,69% số hộ toàn huyện. 
 
Số hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2022. 
 
AN NHIÊN