Vận động các tổ chức và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

05:01, 19/01/2022
Ngành chức năng tỉnh cho biết, toàn bộ các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh hiện nay đều đang nỗ lực tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC), nhất là trong tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thực hiện kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đang hướng đến.
 
Trong năm 2021, Lâm Đồng đã tăng cường rà soát các TTHC, xây dựng lại danh mục chuẩn hóa quy trình giải quyết để tích hợp nhiều dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận và giải quyết TTHC.
 
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cung cấp được 186 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 301 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 100% TTHC của địa phương có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 vượt chỉ tiêu kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
 
Lâm Đồng cũng đã hoàn thành việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với nhóm TTHC đăng ký tuyển sinh đầu cấp, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính như thuế, lệ phí trước bạ trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân.
 
Năm 2021, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trong tỉnh đã tăng lên 72.928 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 28.397 hồ sơ và mức độ 4 là 44.531 hồ sơ.
 
VIẾT TRỌNG