Rà soát, lập danh sách tiêm ngay cho các trường hợp chưa tiêm vắc xin COVID-19

07:01, 19/01/2022
(LĐ online) - Ngày 19/1, Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Lâm Đồng cho biết có công văn khẩn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách và tiêm ngay cho các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng bệnh  COVID-19 .
 
Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh yêu cầu tiêm ngay cho các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19
Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh yêu cầu tiêm ngay cho các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19
 
Theo đó, để đảm bảo bảo độ bao phủ vắc xin phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tỷ lệ 100%, tránh các trường hợp mắc bệnh và tử vong do COVID-19 do chưa tiêm phòng vắc xin, ngày 12/12/2021, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh đã có công văn số 9057/BCĐ-VX3 về việc rà soát, lập danh sách, tổ chức tiêm ngay cho các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19.
 
Ngày 09/12/2021, Sở Y tế cũng đã có công văn số 3618/SYT-NVY về việc rà soát và phối hợp tổ chức tiêm ngay cho các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc xin phòng bệnh COVID-19 chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát và tiêm ngay cho các trường hợp chưa được tiêm vắc xin và nhiều văn bản khác.
 
Tuy nhiên, hiện nay, qua theo dõi vẫn còn các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 và đã có các trường hợp tử vong do chưa được tiêm phòng. Để đảm bảo 100% người dân trên địa bàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, không để xảy ra các trường hợp tử vong do chưa được tiêm vắc xin, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
 
Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ số học sinh và các trường hợp từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi hiện chưa tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 mũi 1, lý do chưa tiêm, lập danh sách theo từng địa phương và gửi về Sở Y tế trước ngày 21/01/2022 để Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức tiêm vét cho các trường hợp này theo quy định.
 
UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để rà soát lại toàn bộ các trường hợp từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc xin phòng bệnh COVID-19 (lý do chưa tiêm), lập danh sách và gửi về Sở Y tế và Trung tâm Y tế tại địa phương trước ngày 21/01/2022 để tổ chức tiêm ngay cho các đối tượng này đảm bảo đạt độ bao phủ và tạo miễn dịch cộng đồng.
 
Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ các đơn vị y tế trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại địa phương, đảm bảo 100% đối tượng từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ liều cơ bản và tiếp tục triển khai việc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản theo quy định.
 
Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung trên, gửi bảng tổng hợp và danh sách các trường hợp chưa tiêm về Sở Y tế (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Lâm Đồng) để tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh theo quy định.
 
C.PHONG