Xây dựng, sửa chữa 392 căn nhà cho người có công

06:01, 13/01/2022
Trong năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu hỗ trợ, cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh; qua đó, đã tiến hành xây mới 164 căn và sửa chữa 228 căn.
 
Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Ðảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công”... với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Xây nhà tình nghĩa, lập Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ... 
 
Hiện nay, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Nhờ vậy, cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người có công đã được nâng lên.
 
Bên cạnh đó, hàng năm, các huyện, thành phố đều vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa. Trong năm qua, đã thực hiện được 55 căn nhà tình nghĩa, trong đó có 22 căn được xây mới, sửa chữa 33 căn, với số tiền 1,8 tỷ đồng.
 
Cũng trong  năm 2021, hàng tháng ngành chức năng đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh cho 8.928 đối tượng, với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng/tháng.
 
N.MINH