Đà Lạt: 258 thư xin lỗi tổ chức, cá nhân vì trễ hạn giải quyết hồ sơ

06:01, 13/01/2022
UBND thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm 2021, thành phố đã ban hành 258 văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân vì giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn.
 
Để tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân trong giải quyết TTHC, lâu nay Đà Lạt đã tăng cường kiểm soát chặt việc giải quyết hồ sơ, gắn với xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn; kịp thời xin lỗi công dân, các tổ chức khi hồ sơ trễ hạn. 
 
Cùng đó, UBND thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có hồ sơ trễ hạn phải báo cáo, giải trình nhằm kịp thời chấn chỉnh, phê bình, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chậm trễ trong giải quyết TTHC, đặc biệt là trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng.
 
V.TRỌNG