Hơn 2,8 triệu lượt khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng

07:06, 27/06/2022
Theo thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt, 6 tháng đầu năm, có khoảng hơn 2,8 triệu lượt khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm 2021. 
 
Trong số hơn 2,8 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, có hơn 1,8 triệu lượt khách đăng ký lưu trú. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 22 nghìn lượt (đăng ký lưu trú trên 20 nghìn lượt), tăng 59% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 2,7 triệu lượt (đăng ký lưu trú gần 1,8 triệu lượt), tăng hơn 56% so với cùng kỳ. 
 
Lượng khách tăng góp phần đưa tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của thành phố ước đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2021. 
 
L.TRANG