Đạ Tẻh: Đồng loạt ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4

06:09, 20/09/2022
Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 4 năm 2022 do Trung ương Đoàn phát động triển khai trên toàn quốc, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trong toàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện.
 
Trong khuôn khổ của hoạt động Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4, Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã tập trung tổ chức các hoạt động như thu gom rác thải; trồng 2.157 cây xanh, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và Nhân dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết...
 
Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm nay đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 
T.T.HIỀN