Góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân

06:09, 20/09/2022
Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện Đức Trọng đã từng bước được quan tâm đầu tư, hệ thống tổ chức mạng lưới y tế không ngừng được củng cố, kiện toàn; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Người dân trên địa bàn huyện Đức Trọng được tiêm đầy đủ các mũi vắc xin phòng COVID-19 theo quy định
Người dân trên địa bàn huyện Đức Trọng được tiêm đầy đủ các mũi vắc xin phòng COVID-19 theo quy định
 
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 
 
Cùng với đó, công tác tuyên tuyền luôn được quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả thông qua nhiều hình thức và nội dung sát với công tác thực hiện: lồng ghép vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động có nội dung, tiêu chí liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người dân; tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn. 
 
 Hàng năm, UBND huyện triển khai xây dựng kế hoạch tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID -19, chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai đầy đủ các mũi tiêm vắc xin theo quy định; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; lãnh chỉ đạo 15/15 xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo dõi, phụ trách địa bàn và thực hiện các công việc như khảo sát nhu cầu, tuyên truyền, tư vấn, khi có các dịch bệnh. Các xã, thị trấn định kỳ tổ chức khảo sát, dự báo tình hình sức khỏe của người dân trên địa bàn, triển khai xây dựng kế hoạch chăm sóc từng giai đoạn và hàng năm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch, kịp thời lên kế hoạch chỉ đạo và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
 
Với quan điểm sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là đầu tư cho phát triển. Chính vì vậy, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Trọng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh; tuyên truyền phòng, chống ung thư vú và cổ tử cung ở phụ nữ. Tập trung chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi; nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, sinh con tại các cơ sở y tế. Quan tâm đúng mức công tác an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, các biện pháp an toàn trong sử dụng phụ gia thực phẩm. Mở các lớp tập huấn về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, túi ni long hiểm họa môi trường và sức khỏe, cách phòng chống các dịch bệnh... Triển khai các mô hình nói không với túi ni lông, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần khi đi chợ ở trên địa bàn 15 xã, thị trấn đi vào thực tế và sử dụng có hiệu quả. 
 
Mặt khác, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng các nội dung về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân cho đội ngũ cán bộ y tế, nhất là các biện pháp, kỹ năng tuyên truyền vận động cho các cán bộ y tế cơ sở. Trong giai đoạn 2017-2021, đã cử 71 lượt công chức, viên chức người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng ngành Y tế trên địa bàn huyện... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y, dược tư nhân trong việc đảm bảo quyền lợi của Nhân dân trong khám chữa bệnh. Đổi mới công tác y tế học đường gắn với y tế cơ sở, đảm bảo chăm sóc sức khỏe trẻ em trong nhà trường, thực hiện các chương trình đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Triển khai tốt công tác bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, an toàn lao động...
 
Song song với đó, thông qua các chiến dịch truyền thông, các phong trào, các hội thi nhằm phát huy vai trò của người đại diện có uy tín, tiêu biểu để vận động Nhân dân thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; lợi ích và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, hướng đến việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Xây dựng Mô hình “Tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế” tại các xã, thị trấn. Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã; hiện nay, 100% các trạm y tế xã, thị trấn đều triển khai khám bệnh chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế, đáp ứng nhu cầu của người dân có thẻ BHYT tại địa phương...
 
NHẬT MINH