Đà Lạt: Vận động người dân trồng cây xanh, treo hoa trước nhà chào mừng Festival Hoa

06:09, 20/09/2022
Thành ủy Đà Lạt vừa có công văn yêu cầu Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp thành phố đến cơ sở cần tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, người dân tích cực tham gia Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” lần thứ 17 năm 2022 của thành phố Đà Lạt nhằm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX trong cuối năm nay. 
 
Dù Hội thi “Xanh sạch đẹp” được phát động ngay từ đầu năm 2022, tuy nhiên hiện nay, nhiều phường, xã mới chỉ dừng lại ở việc lên kế hoạch, chưa triển khai các nội dung của hội thi đến với người dân, cộng đồng dân cư, tổ chức đơn vị...
 
Thường trực Thành ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tăng cường vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Đà Lạt tích cực tham gia hội thi, nhân rộng các điển hình thực hiện tốt, tạo sức lan tỏa với phương châm “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”; phấn đấu mỗi hộ dân, mỗi gia đình, mỗi đoàn viên, hội viên trồng ít nhất 2 cây xanh, cây phân tán, cây hoa; phát động đồng loạt treo giỏ hoa trước nhà, trên ban công chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.
 
Thành ủy Đà Lạt cũng yêu cầu Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo, đẩy mạnh việc triển khai hội thi một cách hiệu quả; mỗi địa phương cần đầu tư xây dựng một khu dân cư có công trình “Xanh, sạch, đẹp”, đạt chất lượng, bền vững; tăng cường chỉnh trang đô thị; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở khu dân cư, tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”; xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Tuyến đường không rác”, “Phường, xã không rác”...
 
VIẾT TRỌNG