Tập trung chấn chỉnh trật tự đô thị, môi trường cảnh quan chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022

10:09, 22/09/2022
(LĐ online) - Ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung đẩy mạnh công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, chỉnh trang, nâng cấp môi trường cảnh quan chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.
 
Một góc công viên Ánh Sáng, đường Nguyễn Văn Cừ (Phường 1, TP Đà Lạt) “sáng, xanh, sạch, đẹp”chào mừng “Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022
Một góc công viên Ánh Sáng, đường Nguyễn Văn Cừ (Phường 1, TP Đà Lạt) “sáng, xanh, sạch, đẹp”chào mừng “Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022
 
Theo UBND tỉnh, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, thực hiện Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và thực hiện vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh để nâng cao mỹ quan đô thị; lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, làm việc với cơ sở về nội dung trên. Qua đó, việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân, nhân dân trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện.
 
Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi cho thấy vẫn còn nhiều cơ quan, địa phương chưa quan tâm thực hiện tốt và thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu đề ra; công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng sau quy hoạch chưa đạt hiệu quả, trật tự xây dựng ở một số nơi chưa đảm bảo; tình trạng lập chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian sinh hoạt công cộng làm nơi kinh doanh, buôn bán, để hàng hóa, vật liệu, làm điểm đậu, đỗ, giữ xe trái quy định vẫn còn diễn ra; các hình thức quảng cáo, rao vặt trái quy định vẫn chưa được xử lý triệt để; nhiều không gian công cộng không được quan tâm vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh, tôn tạo cảnh quan... làm mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật; thể hiện sự thờ ơ, thiếu quan tâm của một số cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở.
 
Để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn đường bộ và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đảm bảo tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, “sáng, xanh, sạch, đẹp” nhằm chào mừng “Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022” - sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa tiêu biểu của tỉnh trong năm 2022; đồng thời, chấm dứt các hạn chế nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Xây dựng kế hoạch, có phân công và lộ trình cụ thể để thực hiện nghiêm và đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm (kể cả các tổ chức, cá nhân bao che, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm). Xác định nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan, môi trường vừa là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, địa phương, đơn vị vừa là trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức.
 
Khu vực Quảng trường Lâm Viên đảm bảo trật tự đô thị, “sáng, xanh, sạch, đẹp”chào mừng “Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022
Khu vực Quảng trường Lâm Viên đảm bảo trật tự đô thị, “sáng, xanh, sạch, đẹp”chào mừng “Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022
 
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ quan chức năng, địa phương liên quan tổ chức ra quân kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn đường bộ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, sông suối kênh mương; xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm và tình trạng buôn bán hàng rong trái quy định, bố trí địa điểm kinh doanh phù hợp cho các đối tượng có nhu cầu.
 
Việc giải tỏa vi phạm hành lang, lộ giới, lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố, trật tự đô thị, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm... trên địa bàn phải được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, triệt để; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành và phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân theo quy định.
 
Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn để xử lý nghiêm và dứt điểm các sai phạm xảy ra ở cơ sở, kịp thời ngăn chặn các sai phạm ngay từ ban đầu; tuyệt đối không bao che, buông lỏng quản lý và hợp thức hóa các vi phạm.
 
Rà soát và triển khai kịp thời kế hoạch của địa phương nhằm nâng cao mỹ quan đô thị; xóa bỏ các hình ảnh, phương tiện quảng cáo, rao vặt trái quy định; tổ chức trồng hoa, cây xanh tại các công viên, quảng trường, khu vực công cộng, tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn; phát động toàn dân tham gia trồng hoa, cây xanh làm đẹp nơi ở, làm đẹp khu dân cư, thôn xóm; đảm bảo hoàn thiện các không gian hoa, cây xanh trước tháng 10/2022 để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.
 
Định kỳ hàng tháng, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên về UBND tỉnh; đồng thời, gửi Sở Xây dựng (về trật tự xây dựng, trật tự đô thị), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (về mỹ quan đô thị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.
 
C.PHONG