Đam Rông tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

05:10, 06/10/2022
(LĐ online) - Ngày 06/10, UBND huyện Đam Rông tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 9 tháng năm 2022 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Ông Trương Hữu Đồng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo các báo cáo tại hội nghị, huyện đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). 9 tháng đầu năm 2022, UBND huyện bố trí trên 233 tỷ đồng và đã xây dựng được 85 công trình, dự án cơ sở hạ tầng nông thôn đã góp phần tác động thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời Nhà nước đã bố trí nguồn vốn trên 23,7 tỷ đồng để tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân… Qua kết quả rà soát, thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xã, huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025: xã Đạ Tông cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ minh chứng để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; xã Liêng Srônh đạt 17/19 tiêu chí; Đạ Long đạt 15/19 tiêu chí và xã Đạ M’Rông đạt 14/19 tiêu chí. Đối với các xã NTM nâng cao, qua rà soát, đối chiếu, đến nay xã Đạ R’Sal cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Còn đối với các xã chưa đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 (như Rô Men, Phi Liêng và Đạ K’Nàng); qua rà soát đến nay xã Rô Men đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Phi Liêng đạt 12/19 tiêu chí và xã Đạ K’Nàng đạt 2/19 tiêu chí. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, đến ngày 30/9/2022, huyện Đam Rông đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM mới giai đoạn 2021-2025.
 
Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ đầu năm đến nay huyện đã hỗ trợ triển khai xây dựng 106 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng giá trị trên 5,1 tỷ đồng. Hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho 38.749 đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn được huyện quan tâm, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đầu tư thâm canh phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đã được huyện phân bổ kịp thời cho các cơ quan, đơn vị trên 17,1 tỷ đồng để triển khai thực hiện 7/10 dự án về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em…
 
Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh về tình hình thực tế tại địa phương, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Hữu Đồng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và về đích NTM theo lộ trình, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã cần tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí và có giải pháp để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra… Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cho người dân. Đồng thời các xã cần rà soát kỹ các các con em đi lao động ngoài huyện, mức thu nhập để vừa đảm bảo cho việc điều tra hộ nghèo vừa giải quyết việc làm cho người dân; đề nghị các xã cần phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân để tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao; tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm, góp phần giảm nghèo bền vững và UBND các xã cần sớm triển khai công tác rà soát các hộ nghèo, cận nghèo năm 2022… 
 
NDONG BRỪM