Tích cực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

03:10, 06/10/2022
(LĐ online) - Kể từ năm 2022, ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
 
Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ và người dân được thụ hưởng các lợi ích của chuyển đổi số, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát động Tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong tháng 10/2022. Trong đó, tập trung vào triển khai thiết thực các sáng kiến số mà người dân, doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông; phát động sâu rộng  Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Việt Solutions” năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức. Mục tiêu của Cuộc thi nhằm tìm kiếm và công bố các bài toán chuyển đổi số Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp, các cách làm mới, giải pháp mới xuất sắc cho ngành, địa phương, doanh nghiệp, cho các dự án về cộng đồng. 
 
UBND tỉnh cũng đã có 2 văn bản chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các hoạt động hưởng ứng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp điển hình đã đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ và mô hình mới. 
 
QUỲNH UYỂN