Tập huấn thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia

04:12, 01/12/2022
(LĐ online) - Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn hướng dẫn thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và công tác chuẩn bị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc các nội dung trong năm 2023. 
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các sở, Bưu điện tỉnh và cơ quan báo, đài đã tham dự.
 
Hội nghị đã tập trung triển khai 5 chuyên đề chính được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 gồm hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 10.1 và 10.2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thời gian qua và công tác xây dựng kế hoạch, dự toán đề xuất năm 2023 trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án có liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
 
BÌNH AN