Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra giáo dục chính trị năm 2019

06:10, 30/10/2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức kiểm tra giáo dục chính trị cho  sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức kiểm tra giáo dục chính trị cho  sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.
 
Bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm và viết tự luận, mỗi đồng chí kiểm tra phải trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Phần kiểm tra viết tự luận được phân cụ thể từng đối tượng: Sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp úy, QNCN, CNVCQP và phải thực hiện trong thời gian 90 phút.
 
Thông qua kiểm tra chính trị giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh có kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức nghiên cứu, học tập tại đơn vị, đưa công tác giáo dục chính trị ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực hơn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.
 
Kết quả kiểm tra chính trị là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng, nhận xét cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.
 
TẤN HUY