Công tác dân vận đạt kết quả khá toàn diện trong năm 2019

06:12, 26/12/2019

(LĐ online) - Ngày 26/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020...

(LĐ online) - Ngày 26/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do các đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Dân vận và các đồng chí Hoàng Liên, Huỳnh Mỹ, Lê Minh Quang - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ban Dân vận các huyện, thành trong tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019 công tác dân vận của hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả khá toàn diện. Cấp ủy đảng các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền 2019”. Vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát huy. Cấp ủy đảng các cấp cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết thống nhất, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận.
 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận hội nghị
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận hội nghị
 
Công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan nhà nước với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2019, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, tổ chức nhiều hoạt động dân vận thiết thực, hiệu quả. Thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về công tác quần chúng của hệ thống chính trị.
 
trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân
Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân
 
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm tròn 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng... Chính vì vậy, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất; đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ”.
 
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
 
Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”của Ban Dân vận Trung ương cho 3 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. 
 
DUY NGUYỄN