Chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương

06:01, 03/01/2020

Trong năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp quốc phòng - an ninh...

Trong năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp quốc phòng - an ninh (QPAN) với kinh tế - xã hội, các cấp, ngành và địa phương cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của cấp mình. 
 
Đội hình LLDQTV trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: T.Huy
Đội hình LLDQTV trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: T.Huy
 
Trong xây dựng Khu vực phòng thủ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, không chồng chéo giữa các khu vực quy hoạch dành riêng cho QPAN, có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm QPAN, phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống bưu chính viễn thông, mạng lưới y tế, hồ đập thủy lợi, thủy điện, điện gió, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Hình thành thế trận liên hoàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 
Nổi bật trong năm 2019 đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ và Phòng thủ dân sự cho huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh; theo dõi các địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 46/46 xã, phường, thị trấn, quân số tham gia 2.240 đồng chí (đến nay đã diễn tập 147/147 xã, phường, thị trấn; 12/12 huyện, thành phố, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020). Các địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, toàn tỉnh đã giao 1.000 thanh niên cho các đơn vị trong Quân khu 7 và Học viện Lục quân, đạt 100% chỉ tiêu, đảng viên đạt 4,2%; tuyển sinh quân sự được triển khai một cách toàn diện, đúng quy trình. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục, bồi dưỡng theo phân cấp, không để sót đối tượng. Tùy vào tính chất, đặc thù của địa bàn để đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng theo hướng cập nhật thực tiễn, sát với tình hình. Kết quả, năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đã mở được 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 cho 210 đồng chí, đạt 72%; mở 8 lớp bồi dưỡng KTQPAN cho 657 cán bộ đối tượng 4; Hội đồng giáo dục QPAN các huyện, thành phố mở 23 lớp đối tượng 4 cho 2.089 đồng chí. Bồi dưỡng KTQPAN cho 73 chức sắc tôn giáo; huyện mở 1 lớp cho 15 chức việc tôn giáo và tham gia 1 lớp đối tượng khác (12 vị) tại Quân khu. 
 
Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 57 trường trung học phổ thông tổ chức giáo dục QPAN cho 54.281 học sinh; 10 trường trung cấp, cao đẳng, đại học với 5.259 sinh viên.
 
Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với các đối tượng chiến sĩ mới và bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao; bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, an toàn trong quá trình luyện tập và thi đấu. Bộ CHQS tỉnh đã cử 2 cán bộ theo quyết định của Quân khu tham gia Hội thi Thủ kho quân khí giỏi, Hội thi Kỹ thuật địa hình Quân sự toàn quân, kết quả đạt thứ hạng cao; 5 đồng chí tham gia Hội thao TDTT Quốc phòng toàn quân. Chủ động tiến hành các nội dung, biện pháp trong thực hiện “5 chủ động” về công tác tư tưởng gắn với thực hiện nội dung “3 nhất”, “9 không”; đề nghị và công nhận “3 nhất”, “9 không” cho 52 tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng và tổ chức hoạt động của lực lượng 47. Tích cực tham gia công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong năm phối hợp với các cơ quan, địa phương làm công tác dân vận tập trung tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm với kinh phí 5,3 tỷ đồng; tổ chức cho chiến sỹ mới làm công tác dân vận trong hành quân dã ngoại tại xã Sơn Điền, huyện Di Linh với kinh phí 75 triệu đồng. Khởi công xây dựng 4 căn “Nhà tình nghĩa quân - dân” tại Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Quan tâm làm tốt công tác chính sách, công tác hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Kiểm tra kết quả thực hiện kết luận địa bàn mộ liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đối với các huyện, thành phố; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chính sách cho các đối tượng báo cáo Quân khu 26 bộ hồ sơ thương binh; 1.175 hồ sơ theo các Quyết định 62; 49; 290 của Chính phủ. Chi trả gần 1.300 hồ sơ với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
 
Thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019 là đòn bẩy để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng”.
 
TẤN HUY