Niềm tin vào công cuộc chỉnh đốn Đảng

06:02, 18/02/2020

90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân, đấu tranh gian khổ hy sinh vì Nhân dân, dẫn dắt Nhân dân làm các cuộc cách mạng giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc, mang lại cơm áo, hạnh phúc cho Nhân dân. 

90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân, đấu tranh gian khổ hy sinh vì Nhân dân, dẫn dắt Nhân dân làm các cuộc cách mạng giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc, mang lại cơm áo, hạnh phúc cho Nhân dân. 
 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được ban hành để tiếp tục, kiên quyết, kiên trì thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề ra từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Những lời lẽ đanh thép, những giải pháp quyết liệt, những động thái và hành động quyết liệt của những lãnh đạo tối cao chính là những quyết tâm chính trị đầy trách nhiệm nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Với những gì diễn ra từ đầu Đại hội XII của Đảng đến nay, Nhân dân đang đặt niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao vào cuộc chỉnh đốn Đảng quan trọng này với mong muốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, để phục vụ Nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân; đưa đất nước vươn lên và sánh vai với các nước bạn bè trên thế giới, không phụ lòng các thế hệ cha ông đã dày công chiến đấu gian khổ, hy sinh để đất nước và Đảng có ngày hôm nay.
 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là sự khái quát những thành tựu vĩ đại của đất nước và dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
Nhìn lại lịch sử vẻ vang của Đảng, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tài sản để phấn đấu vì mục đích lớn nhất là độc lập của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Giữa lằn ranh sinh tử, biết bao người đảng viên cộng sản đã không tính toán thiệt hơn, sẵn sàng hy sinh thân mình vì đất nước và dân tộc. Trong công cuộc giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, chỉ riêng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có 14 đồng chí bị thực dân, đế quốc bắn, chém và tra tấn đến chết trong các nhà tù. 31 Ủy viên Trung ương Đảng đã “được” thực dân Pháp “tặng” cho 222 năm tù. Các Tổng Bí thư Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập của Đảng ta, trước ngày khởi nghĩa đã bị đế quốc Pháp kết án 222 năm tù đày… Tuy nhiên, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những nguy cơ tha hóa, biến chất của một số đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra, đó là: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền (…). Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ làm suy yếu sức mạnh của các tổ chức đảng. Đặc biệt, nạn tham nhũng làm méo mó nền kinh tế bằng những loại “phí bôi trơn”. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế như hiện nay, đây là điều hết sức nguy hiểm bởi nó sẽ làm cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam khó cạnh tranh với hàng hóa ở các quốc gia không có loại “phí” này. Tất cả những đảng viên suy thoái, biến chất đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ trong 27 biểu hiện. Đó là những đảng viên đã phai nhạt lý tưởng, hạn chế về trình độ nhận thức lý luận; năng lực, trình độ bất cập, không đáp ứng yêu cầu công việc mà họ đảm nhiệm; đạo đức suy thoái bị Nhân dân coi thường; xa rời các nguyên tắc của Đảng, bất chấp pháp luật, kỷ cương của Nhà nước; coi thường dân, vô cảm trước những bức xúc của dân; chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng, bất chấp nguyên tắc; tham ô, tham nhũng, đục khoét của công… Những người đảng viên ấy đã phản bội lại sự hy sinh của những lớp cha anh đi trước, phản bội lại tôn chỉ, mục đích và truyền thống tốt đẹp của Đảng; làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tạo nên nguy cơ làm cho Đảng suy yếu.
 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ những “căn bệnh” cần phải điều trị, đó là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và từng cá nhân. Đảng đã thấy, đã chỉ ra nguyên nhân của các căn bệnh này và đã “bốc thuốc” để phòng, chống hữu hiệu. Đó là những giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, về tự phê bình và phê bình; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật; về cơ chế, chính sách và cả phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng. 
 
Trong điều kiện hiện nay, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không đơn giản, rất khó khăn vì nó diễn ra trong từng con người cụ thể. Thế nhưng, bằng mọi cách, bằng mọi giá trong lúc này đây, mỗi đảng viên chân chính của Đảng cần đẩy lùi các tệ hại này, nhất là tham nhũng để cứu Đảng, cứu nước. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã có hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 90 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý kỷ luật, trong đó có người phải đi tù; 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị xử lý kỷ luật, truy tố, hạ cấp hàm… 
 
90 năm lịch sử hào hùng - Đảng luôn vì dân, vì nước - với bề dày truyền thống vinh quang, bằng lòng tin yêu, giúp đỡ, chở che, ủng hộ của Nhân dân, chắc chắn công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng sẽ thành công.
 
VŨ TRUNG KIÊN