Triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

04:02, 19/02/2020

(LĐ online) - Chiều 19/2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và triển khai Quyết định 215 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương...

(LĐ online) - Chiều 19/2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và triển khai Quyết định 215 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; triển khai Dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố. Hội nghị dưới sự chủ trì, chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại đầu cầu Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại đầu cầu Lâm Đồng
 
Tại đầu cầu Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo Sở Y tế, các thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, phòng khám cán bộ tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố cùng tham dự.
 
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ theo phân cấp. Ban có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách và giải pháp về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (cả đương chức và nguyên chức); hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm… Trên cơ sở kết luận của Hội đồng chuyên môn về tình trạng sức khỏe cán bộ, Ban chỉ đạo tổ chức tập trung các nguồn lực kỹ thuật cao để điều trị bệnh đối với cán bộ thuộc diện quản lý tại các cơ sở trong nước; chủ trì phối hợp với Bộ y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các bệnh viện, các cơ quan, đơn vị liên quan và huy động các chuyên gia đầu ngành khi cần thiết trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ cấp cao.  
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã có rất nhiều cán bộ được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, chữa khỏi bệnh và đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công tác, cống hiến, thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Trong thời gian tới, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hơn nữa, tiếp tục chăm lo, bảo vệ sức khỏe cán bộ đảm bảo tốt nhất, hiệu quả nhất, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác dự phòng bệnh, có dự báo và biện pháp xử lý kịp thời, huy động đội ngũ giáo sư, bác sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.
 
NGUYỆT THU