Đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng

06:03, 03/03/2020

Nhằm đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác kết nạp đảng viên trong các loại hình, tổ chức nói chung và trong khu vực nông thôn nói riêng...

Nhằm đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác kết nạp đảng viên trong các loại hình, tổ chức nói chung và trong khu vực nông thôn nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Nhiều quần chúng trẻ tiêu biểu ở Di Linh đã được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng
Nhiều quần chúng trẻ tiêu biểu ở Di Linh đã được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng
 
Di Linh là một huyện có địa bàn rộng với tổng diện tích tự nhiên hơn 161 km 2. Toàn huyện có 18 xã và 1 thị trấn với 207 thôn, tổ dân phố. Dân số toàn huyện Di Linh hiện nay khoảng hơn 164 ngàn người, trong đó có trên 37% dân số là người đồng bào dân tộc ít người gốc Tây Nguyên và trên 46% dân số là tín đồ tham gia sinh hoạt các tôn giáo tại địa phương. Với vị trí địa lý và đặc điểm trên cộng với trình độ dân trí còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn khiến cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên gặp một số khó khăn. Ngoài ra, năng lực công tác Đảng của một số cấp ủy viên ở các chi bộ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kết nạp Đảng ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận thế hệ trẻ tại địa phương về mục đích lý tưởng của Đảng còn hạn chế nên chưa thật sự thiết tha phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; nhiều thanh niên nông thôn sau khi học xong thường tìm ra thành phố để lập nghiệp do vậy việc theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp quần chúng trẻ nông thôn đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng gặp khó khăn. 
 
Để lãnh, chỉ đạo công tác phát triển Đảng, trong những năm qua, sau mỗi kỳ đại hội Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên mới cho cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã chỉ đạo các cơ quan giúp việc của cấp ủy phối hợp với các cấp ủy đảng chủ động làm tốt công tác rà soát, chọn cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể để các TCCSĐ xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới ở các loại hình chi bộ. Trong đó, chú trọng kết nạp Đảng ở những chi bộ thôn ít đảng viên và kết nạp Đảng đối với quần chúng trong các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn. 
 
Theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh, tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ của các cấp ủy đảng, thời gian qua, công tác phát triển Đảng ở địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện đã tạo nguồn và cử 1.353 quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng do Huyện ủy tổ chức, qua đó có 884 quần chúng vinh dự được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng. Riêng các chi bộ nông thôn kết nạp được 356 đảng viên, chiếm 40,2%. 
 
Đảng bộ huyện Di Linh hiện có 68 TCCSĐ, gồm 23 đảng bộ cơ sở (có 342 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 45 chi bộ cơ sở. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện Di Linh có 4.141 đảng viên, trong đó có 2.234 đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ thôn, tổ dân phố.
 
Đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Di Linh cho biết, do chủ động làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong những năm qua, tình hình đảng viên trong toàn Đảng bộ nói chung và ở khu vực nông thôn nói riêng đã có nhiều chuyển biến về chất lượng và số lượng, tạo sự ổn định và bền vững. Hầu hết đảng viên mới được kết nạp đều phát huy tốt khả năng, năng lực của bản thân trong công tác, sinh hoạt tại cơ sở. Chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp ở các chi bộ vùng nông thôn không ngừng được nâng lên. Đội ngũ đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố từng bước được trẻ hóa. Hiện nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Di Linh đều có chi bộ. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn Đảng bộ huyện Di Linh đã xóa được 31 chi bộ thôn dưới 5 đảng viên. 
 
Nhằm làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới nói chung, đặc biệt là kết nạp Đảng trong vùng nông thôn nói riêng, Huyện ủy Di Linh đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có những nhiệm vụ, giải pháp như: các cấp ủy đảng phải thường xuyên quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giác ngộ cho quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng để quần chúng tự giác rèn luyện, tu dưỡng và thật sự thiết tha được đứng vào hàng ngũ của Đảng; phân công giao nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên cấp huyện và cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn được phân công phụ trách cùng các cấp ủy đảng ở cơ sở thực hiện tốt công tác kết nạp Đảng ở nông thôn…
 
DUY DANH