HĐND huyện Cát Tiên khoá VII tổ chức kỳ họp thứ 9

02:06, 24/06/2020

(LĐ online) - Ngày 24/6, HĐND huyện Cát Tiên khoá VII tổ chức kỳ họp thứ 9 - kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm.

(LĐ online) - Ngày 24/6, HĐND huyện Cát Tiên khoá VII tổ chức kỳ họp thứ 9 - kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm.
 
Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên địa bàn huyện Cát Tiên. 
 
Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp
 
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid – 19, nhưng với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Cát Tiên vẫn duy trì phát triển ổn định trên một số lĩnh vực, nhất là chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất GO, chỉ tiêu thu ngân sách, trường đạt chuẩn quốc gia, bảo hiểm y tế… thực hiện đạt cao so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. 
 
Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng của huyện Cát Tiên là trên 18.300 ha, trong đó diện tích ứng dụng công nghệ cao là hơn 3.800 ha, đạt 76,6% kế hoạch và tăng 7,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 30.500 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được gần 18,5 tỷ đồng, đạt 66,39% kế hoạch tỉnh giao và tăng gần 40% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 860 lao động. Có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện hiện là 33/37 trường. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 88,64%. 
 
Đồng thời, huyện cũng làm tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 gắn với huy động các nguồn lực tại chỗ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với gần 129 triệu đồng tiền mặt, 1.400 khẩu trang và gần 3,5 tấn gạo; hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các đối tưởng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 với số tiền gần 3,7 tỷ đồng. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng, huyện Cát Tiên cũng đã hoàn thành việc sáp nhập xã Tư Nghĩa vào xã Quảng Ngãi để thành lập xã Quảng Ngãi và sáp nhập xã Mỹ Lâm vào xã Nam Ninh để thành lập xã Nam Ninh; thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-HĐND, ngày 21/01/2020 của HĐND tỉnh Về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,  huyện Cát Tiên cũng sắp xếp, sáp nhập 39 thôn, tổ dân phố để thành lập 17 thôn, tổ dân phố mới. Như vậy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, đến nay huyện Cát Tiên còn 9 xã, thị trấn (giảm 2 xã so với đầu năm) và còn 59 thôn, buôn, tổ dân phố (giảm 22 thôn, buôn, tổ dân phố so với đầu năm).
 
Tại kỳ họp này, HĐND huyện Cát Tiên cũng xem xét, thông qua Báo cáo tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tờ trình đề nghị phê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; tờ trình về việc đề nghị phân bổ nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2019 và một số báo cáo, tờ trình khác. Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận, chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm và thông qua 6 dự thảo nghị quyết của kỳ họp.
 
MAI LAN