Huyện ủy Cát Tiên tổng kết công tác tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở Đảng

09:06, 27/06/2020

(LĐ online) - Ngày 26/6, Huyện ủy Cát Tiên đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(LĐ online) - Ngày 26/6, Huyện ủy Cát Tiên đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu
 
Với tinh thần quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, thiết thực, phát huy tính dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. 
 
Nội dung các văn kiện đại hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp từ cơ sở, các tầng lớp Nhân dân; các hạn chế, yếu kém được chỉ rõ, đánh giá đúng. 
 
Công tác nhân sự của các Đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đảm bảo quy trình theo quy định. 
 
Tất cả 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Cát Tiên (gồm có 9 Đảng bộ xã, thị trấn; 3 Đảng bộ khối cơ quan, lực lượng vũ trang và 21 Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, với tổng số 2.004 đảng viên), đã tiến hành bầu 1 lần tại đại hội đảm bảo số lượng cấp ủy, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo phê duyệt nhân sự của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đại biểu trúng cử cấp ủy và đại biểu di dự đại hội cấp trên có số phiếu bầu chiếm tỷ lệ cao. 
 
Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã bầu 194 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó, có 42 đồng chí tham gia lần đầu, chiếm tỷ lệ 21,65% và có 152 đồng chí tái cử, chiếm tỷ lệ 78,35%. Về độ tuổi, dưới 40 tuổi có 87 đồng chí, chiếm 44,85%, từ 40 đến 50 tuổi có 72 đồng chí, chiếm 37,11% và trên 50 tuổi có 35 đồng chí, chiếm 18,04%; có 24 đồng chí là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 12,37% và có 41 cấp ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ 21,13%. Về trình độ chuyên môn, có 18 đồng chí có trình độ thạc sỹ, chiếm tỷ lệ 9,28%; đại học có 145 đồng chí, chiếm tỷ lệ 74,74%; có 29 bí thư cấp ủy tái cử. 
 
Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Cát Tiên đã bầu 152 đại biểu chính thức và 27 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu và trình độ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp đã được tăng cường, chú trọng với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, tạo không khí thi đua phấn khởi trên toàn địa bàn huyện.
 
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong công tác tổ chức đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
NGÂN HẬU