Lạc Dương: Tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

06:01, 14/01/2022
(LĐ online) - Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. 
 
Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài kết luận hội nghị
 
Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Lạc Dương; Thân Xuân Quý - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện. 
 
Năm 2021, công tác xây dựng, cụ thể hoá việc thực hiện QCDC đã được các cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị huyện Lạc Dương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Công khai hóa và dân chủ được mở rộng trong đời sống chính trị-xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở. Qua đó, khắc phục sự hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, tạo được sự liên kết và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chung cũng như trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. 
 
Kế hoạch triển khai QCDC được các cấp, các ngành phối hợp triển khai với các công tác quan trọng khác ở địa phương, đơn vị như: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác cải cách thủ tục hành chính; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Việc thực hiện QCDC đã có tác động tích cực đến phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng ngày càng gần dân và sát thực tế hơn, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện tập trung đông người và các điểm nóng về an ninh trật tự; tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương phát triển nhanh và bền vững. 
 
Hoạt động của chính quyền các xã, thị trấn đã có sự chuyển biến mạnh, cải cách thủ tục hành chính có tiến bộ, niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, tăng cường. 
 
 Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên năm 2021, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống của Nhân dân toàn huyện tiếp tục được nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 516,8 tỷ đồng, tăng 8,1% cùng kỳ, trong đó tiểu thủ công nghiệp 12,3 tỷ đồng, tăng 1,6% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 206,75 tỷ đồng, đạt 174,68 % dự toán, tăng 46,93 % so cùng kỳ, trong đó tỉnh thu 64,09 tỷ đồng, đạt 122,4% dự toán, phần huyện thu 142,66 tỷ đồng, đạt 216,16% dự toán, tăng 87,06 so cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương 567,62 tỷ đồng, đạt 174,43 % dự toán, tăng 3,53% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 476,88 tỷ đồng, đạt 99,36 % dự toán, tăng 0,89% so cùng kỳ. Toàn huyện có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn huyện được tiến hành an toàn, đúng quy định của pháp luật; đạt kết quả tốt, bầu đúng và bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Huyện Lạc Dương đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thực hiện tốt công tác bầu cử.
 
Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở từ huyện đến xã, thị trấn đã được kiện toàn, củng cố và hoạt động đi vào nề nếp, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện và trong công tác kiểm tra, giám sát… 
 
Kết quả của việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; thực hiện tốt việc công khai minh bạch các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, nhất là về giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội. Do đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt trong phòng chống đại dịch Covid-19, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong CBCCVC, người lao động và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện QCDC trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện QCDC ở địa phương trên một số mặt chưa kịp thời; hình thức tuyên truyền, phổ biến chưa đa dạng, nội dung chưa phong phú; việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn hình thức, vai trò của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa được phát huy… 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Lạc Dương nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Trong đó, tăng cường công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; các loại hình dân chủ ở cơ sở phải động viên, khuyến khích Nhân dân, CBCCVV, người lao động thực hành dân chủ một cách thực chất hơn, tránh hình thức; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, tăng cường đối thoại giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, XIII, nhất là Kết luận 01-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó, nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong năm 2022.
 
TUẤN HƯƠNG