Cát Tiên: Phấn đấu giảm 35 hộ nghèo trong năm 2021

01:01, 15/01/2021

UBND huyện Cát Tiên đã nêu ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 giảm 35 hộ nghèo trong tổng số 81 hộ nghèo hiện nay và 39 hộ thoát cận nghèo trong tổng số 119 hộ cận nghèo hiện nay.

UBND huyện Cát Tiên đã nêu ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 giảm 35 hộ nghèo trong tổng số 81 hộ nghèo hiện nay và 39 hộ thoát cận nghèo trong tổng số 119 hộ cận nghèo hiện nay.
 
Trong 35 hộ phấn đấu thoát nghèo trên có 16 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số và trong 29 hộ phấn đấu thoát cận nghèo có 27 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Toàn huyện Cát Tiên tính đến cuối năm 2020 có 10.087 hộ, trên 37.990 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số có 2.048 hộ, gần 9.220 khẩu. Hiện số hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 81 hộ, 312 khẩu, chiếm tỷ lệ 0,8% dân số. Còn số hộ cận nghèo toàn huyện còn 119 hộ, 508 khẩu, chiếm tỷ lệ 1,18% dân số. 
 
Trong năm 2020 vừa qua, Cát Tiên đã thực hiện công tác giảm nghèo rất tốt khi có 71 hộ thoát nghèo, trong đó có 33 hộ là người dân tộc thiểu số và 61 hộ thoát cận nghèo, trong đó có 16 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
 
VIẾT TRỌNG