Đà Lạt: Đóng góp 20 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

01:01, 15/01/2021

Thông tin từ Hội Nông dân thành phố Đà Lạt, năm 2020, nông dân thành phố đóng góp gần 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

Thông tin từ Hội Nông dân thành phố Đà Lạt, năm 2020, nông dân thành phố đóng góp gần 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nông dân tham gia 7.722 công lao động, hiến 9,165 m 2 đất, cùng các phường xã tổ chức phát quang, nạo vét mương suối, cống rãnh phục vụ thoát nước và phục vụ tưới tiêu được 3,02 km; sửa chữa, nâng cấp 24,46 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp 8 cây cầu. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân thành phố còn vận động người dân góp kinh phí đầu tư các nhánh điện vào khu sản xuất và một số nhánh điện tiêu dùng để phục vụ phát triển sản xuất và thắp sáng đường thôn; xây dựng chợ dân sinh, nhà văn hóa xã, khu liên hợp thể thao, hội trường… 
 
Các công trình hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn mới (NTM). Nông dân Đà Lạt đã góp phần đưa 4 xã thuộc thành phố đạt chuẩn xã văn hóa NTM, 12/12 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, thành phố Đà Lạt đề nghị tỉnh công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
D.Q