Bảo Lâm: Chú trọng công tác quản lý xây dựng, tài nguyên và môi trường

06:09, 22/09/2022
UBND huyện Bảo Lâm cho biết, trong 9 tháng đầu năm, huyện đã cấp 89 giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp, kiểm tra công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị.
 
Đồng thời, huyện đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định. Thực hiện giải quyết 4.053 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản đối với 4 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 108 triệu đồng; tiền thu từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu trên 58 triệu đồng.
 
Được biết, huyện cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, san gạt cải tạo mặt bằng, tự ý mở đường, khai thác nước dưới đất và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn. 
 
DIỄM THƯƠNG