Bảo Lộc trồng 1.393.480 cây xanh năm 2024

V.VIỆT 06:23, 21/02/2024

TP Bảo Lộc vừa thông qua kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng năm 2024 với tổng cộng 1.393.480 cây. Trong đó trồng 306.160 cây xanh cảnh quan đô thị; 97.560 cây lâm nghiệp và 990.000 cây xanh che bóng. 

Theo đó, trồng cây xanh trên diện tích đất ngoài lâm nghiệp gồm trồng cây xanh tại khuôn viên các công sở, nhà máy, công trình công cộng, công trình chuyên dụng, trên đất sản xuất nông nghiệp.

Và trồng cây rừng trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp như: Trồng mới rừng trên diện tích đất trống; trồng bổ sung mật độ cây rừng; trồng thành dải phân cách xanh trên đất lâm nghiệp giáp ranh với đất sản xuất nông nghiệp và đất tại hành lang trục giao thông chính; trồng khôi phục độ che phủ trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp đang canh tác nông nghiệp…