Lâm Hà thu gom từ 80% trở lên bao gói thuốc BVTV 

MẠC KHẢI 06:30, 22/02/2024

Huyện Lâm Hà đã thông qua kế hoạch thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, đạt tỷ lệ từ 80% trở lên. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Hà được giao chủ trì, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thu gom bao gói thuốc BVTV, xử lý phụ phẩm cây trồng. 

Đồng thời, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, tận dụng nguồn phụ phẩm rau, hoa, cà phê, sầu riêng, mắc ca, phân gia súc, gia cầm… để tái sử dụng theo chu trình khép kín, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường Lâm Hà đề xuất xây dựng kho lưu chứa, bể chứa bao gói thuốc BVTV đảm bảo quy cách, số lượng, không để doanh nghiệp, nông dân tự ý chôn đốt hoặc thải bỏ bao gói thuốc BVTV xuống sông, suối, ao, hồ, gây ô nhiễm môi trường…