Nhu cầu sử dụng đất công nghiệp đến năm 2030 là 1.726 ha 

MẠC KHẢI 06:19, 23/02/2024

Theo ngành chức năng, nhu cầu sử dụng đất công nghiệp trên toàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 có tổng diện tích lên tới 1.726 ha. 

Trong đó, 538 ha diện tích đất đã hình thành trong hệ thống khu công nghiệp quốc gia gồm: Khu công nghiệp Lộc Sơn (183 ha) và Khu công nghiệp Phú Hội (109 ha) đều triển khai hoạt động từ năm 2004. Riêng Khu công nghiệp Phú Bình (246 ha) và khu dân cư kế cận (hơn 35,5 ha) xây dựng đề án từ năm 2017, đã có trong hệ thống khu công nghiệp quốc gia. Đến nay, Sở Xây dựng Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Bình, tỷ lệ 1/2000 trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Còn lại 1.188 ha dự kiến đến năm 2025 thành lập mới 3 khu công nghiệp tại huyện Đạ Tẻh (500 ha) và huyện Bảo Lâm (500 ha); TP Bảo Lộc (188ha).