Cơ giới hóa 80% các khâu trồng trọt

VŨ VĂN 00:56, 13/01/2023

Thành phố Đà Lạt vừa thông qua mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ cơ giới hóa 80% các khâu trồng trọt, trong đó tập trung đối với các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn.

Cụ thể, bắt đầu khâu làm đất, gieo trồng sử dụng các máy làm đất cỡ nhỏ, máy gieo hạt, máy trồng cây theo khay giống...

Đến khâu chăm sóc cây trồng tiếp tục mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, công nghệ xử lý bằng các chất điều hòa sinh trưởng, kéo dài thời gian thu hoạch; cải tiến phương tiện, dụng cụ thu hái đảm bảo chất lượng nguyên liệu trước, trong và sau thu hoạch. 

Cuối cùng là khâu ứng dụng công nghệ bảo quản mát rau, quả tươi tại chỗ, bọc màng bán thấm, tiệt trùng. Đồng thời phát triển hệ thống sơ chế rau, củ, quả tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất tổn thất sau thu hoạch.